Generální dodavatel a systémový integrátor

Perfektní řešení bez kompromisů

Jako generální dodavatel pro své zákazníky vyvíjíme a realizujeme moderní a komplexní řešení. Díky své odbornosti, dlouholetým zkušenostem a nejvyšším standardům kvality a služeb nabízíme projekty na míru pro perspektivní výrobu a efektivní interní logistiku, kterými se naši zákazníci trvale prosadí v nejrůznějších oborech.

Naše orientace na zákazníky se projevuje vysokým stupněm individualizace zaváděné techniky, kterou flexibilně přizpůsobujeme skladovému sortimentu a podnikové struktuře našich zákazníků. Máme bohaté zkušenosti s projekty nejrůznějšího rozsahu téměř ve všech oborech, a proto jsme kompetentním a spolehlivým partnerem pro jakékoli zadání.

Systémová integrace s vysokým stupněm individualizace zaváděné techniky

V oblasti systémové integrace jsme specialisty na individuální řešení. Zároveň nabízíme vlastní oborová řešení. Zákazníkům zajistíme projektování, instalaci, projektový management, konfiguraci a údržbu komplexních IT systémů. V rámci analýzy navrhneme optimalizaci současných systémů.


Rozsah činností

  • Projektování a realizace od jednoduchých až po velmi složité automatizační projekty
  • Vývoj technicky a ekonomicky optimalizovaných návrhů systémů v součinnosti se zákazníkem
  • Kompletní realizace jednou firmou – plynulá koordinace procesů
  • Vlastní přidaná hodnota v automatizaci řízení a IT

Výhod

  • Optimalizace procesů
  • Jednotná uživatelská rozhraní
  • Nízké náklady na školení
  • Plynulá implementace a zprovoznění systém