Retrofit

Příprava na budoucnost modernizací stávajících systémů

Jako experti na modernizaci stávajících zařízení zvýšíme výkon existujících intralogistických struktur a zrealizujeme navrženou přestavbu v nejkratší možné době, bez významného narušení logistických procesů zákazníka. 

Naši odborníci vytvoří v úzké spolupráci se zákazníkem technicky a ekonomicky optimalizovaný návrh. Následná přestavba může probíhat i postupně za provozu.

Modernizacemi umožňujeme zákazníkům, aby si výrobu a intralogistiku uspořádali transparentněji. Díky naší kvalifikaci mohou zákazníci také snížit své investiční náklady a najít další možnosti úspor.


Realizujeme záměry svých zákazníků

 • Rozšíření kapacity
 • Racionalizační opatření
 • Zvýšení efektivity a produktivity
 • Úspory energie a zefektivnění díky energetickému managementu
 • Optimalizace jednotkových a procesních nákladů
 • Výměna zastaralé techniky
 • Zvýšení nebo zajištění disponibility
 • Snížení udržovacích nákladů
 • Zpřístupnění skladového systému pro více klientů
 • Zlepšení řízení toku materiálu, systému řízení skladu a organizace
 • Zlepšení komunikace mezi systémy jako ERP a systémem řízení skladu v řízení toku materiálu
 • Aktualizace dokumentace

Výhod

 • Kompletní realizace jedním dodavatelem
 • Možnost postupné realizace
 • Montáž/přestavba za provozu
 • Přechod na systém SAP