Zkrácené uvedení do provozu

VirtualPlant: rychlejší uvedení do provozu díky emulaci v reálném čase

Zprovoznění každého automatizačního systému je citlivým procesem, při kterém se prověřuje dokonalá souhra všech komponentů a řídicích funkcí – a může se projevit potřeba optimalizovat.

Náš vlastní nástroj VirtualPlant pro emulaci v reálném čase dokáže uvádění do provozu výrazně urychlit. VirtualPlant totiž umožňuje zkontrolovat celý proces při zapojení všech komponentů, a tím i skutečnou odezvu reálného zařízení. Díky tomuto inovačnímu nástroji se už před uvedením do provozu vytvoří optimální návrh dopravní techniky při zapojení existujících a projektovaných IT a řídicích jednotek v reálném čase. Tím se minimalizuje časová náročnost i náklady.

Další informace "Aberle VirtualPlant".


Přínos nástroje VirtualPlant pro zákazníky

  • Připojení přes vstupní/výstupní signály reálného automatizačního systému
  • Připojení přes skutečný systém provozní sběrnice nebo obdobné systémy
  • Zjištění skutečné odezvy spuštěním v reálném čase (komunikace v reálném čase)
  • Přenos automatizačního softwaru bez modifikací z virtuálního systému do reálného prostředí
  • Reprodukce průběhu pohybů ve vizualizaci
  • Úspora nákladů díky výraznému zkrácení doby uvádění do provozu

Výhody naší emulace v reálném čase

  • Importování údajů o zákaznících (např. Excel) v průběhu emulace (simulace datových míst)
  • Komunikace s řídicím systémem PLC a emulace vstupů a výstupů PLC (senzorů a aktorů)
  • Emulace kompletního toku materiálu v systému (sledování balíků/palet)