Společnost

O nás

Společnost Aberle GmbH se sídlem v Leingartenu v Bádensku-Württembersku je generálním dodavatelem automatizovaných intralogistických systémů a dynamických automatizačních projektů. Společnost Aberle funguje jako systémový integrátor nezávislý na výrobcích mechanických komponent, který dodávanou techniku silně individualizuje. Svým zákazníkům podnik nabízí poradenství, projektování, vývoj softwaru, realizaci projektů i servis a údržbu. Reference firmy zahrnují jednoduché i velmi složité intralogistické projekty v nejrůznějších oborech. Firma působí v oboru systémové integrace a je součástí divize logistických systémů mezinárodního technologického koncernu Körber. Společnost Körber Logistics Systems GmbH z mezinárodního technologického koncernu Körber je předním dodavatelem plně integrovaných aplikací pro optimalizaci komplexních interních a externích logistických procesů.

Oblast logistických systémů, patřící do mezinárodní technologické skupiny Körber se sídlem v Bad Nauheim v Německu, je předním poskytovatelem plně integrovaných aplikací pro optimalizaci komplexních interních a externích logistických procesů. Pod zastřešující značkou Körber Logistics nabízí oblast logistických systémů digitální řešení pro inteligentní továrnu (výrobní logistiku), sklad, distribuční centrum, elektronický obchod a správu celého dodavatelského řetězce. Ve třech hlavních částech se staly zastřešujícími společnostmi Aberle GmbH a Consoveyo SA (systémová integrace), Langhammer GmbH a Riantics A / S (produktová řešení), Aberle Software GmbH, Cirrus Logistics, Cohesio Group, DMLogic, HighJump, Inconso GmbH, Otimis Ltda. a Voiteq (Software). Nabízejí širokou škálu produktů a služeb, od integrace systému až po technologie pro skladování, paletizaci, depaletizaci a dopravníky, až po software.
Další informace

Körber AG je holdingovou společností nadnárodního koncernu, který má po celém světě asi 12 000 zaměstnanců. Koncern sdružuje přední technologické podniky s více než 140 výrobními, servisními a distribučními společnostmi. Pobočky Körber po celém světě kombinují přednosti globální organizace se specializací a flexibilitou středně velkých podniků, které svým zákazníkům nabízejí řešení, výrobky a služby pro automatizaci, logistické systémy, obráběcí stroje, farmaceutické systémy, papírenské a tabákové technologie, investice do podniků a digitalizaci.
Další informace