Kultura korporacyjna

Naszym największym potencjałem są nasi pracownicy przed którymi stawiamy wyzwania, których z pełną odpowiedzialnością się podejmują. Konsekwentnie i nieustannie wpływamy na rozwój naszych pracowników w środowisku społecznym.

Dla Zarządu i wszystkich pracowników najważniejszymi wartościami korporacyjnymi są:

  • Wysokiej jakości rozwiązania
  • Krótkie ścieżki komunikacyjne
  • Gotowość do podejmowania decyzji
  • Promocja innowacji