Generalny wykonawca i integrator systemu

Perfekcyjne rozwiązania bez kompromisu

Jako generalny wykonawca opracowujemy i realizujemy innowacyjne, holistyczne koncepcje dla naszych klientów. Posiadając kompetencje, długoletnie doświadczenie i najwyższą jakość oraz standardy obsługi zapewniamy niestandardowe rozwiązania mające na celu wdrożenie efektywnej wewnętrznej logistyki, która w przedsiębiorstwach naszych klientów działających w wielu różnych branżach przekłada się na długofalowy sukces. 

Wysoki stopień indywidualizacji wdrażanej technologii wymaga od nas elastycznego podejścia w stosunku do wymagań i potrzeb naszych klientów, dotyczących struktury operacyjnej i magazynowanych towarów. Nasze rozległe doświadczenie z projektami różnej wielkości w różnych branżach sprawia, że jesteśmy kompetentnym i niezawodnym partnerem w dziedzinie rozwiązań intralogistycznych.

Integracja systemu z wysokim stopniem indywidualizacji wdrożonej technologii.

Jesteśmy specjalistami w zakresie indywidualnych rozwiązań dla integracji systemów. Jednocześnie oferujemy własne rozwiązania branżowe. Dla naszych klientów podejmujemy się planowania, instalacji, zarządzania projektami, konfiguracji i utrzymania złożonych systemów informatycznych. W ramach analizy opracowujemy rekomendacje optymalizujące systemy naszych klientów.


Zakres usług

  • Planowanie i realizacja od prostych do bardzo złożonych projektów Automatyzacji
  • Opracowanie optymalnych technicznie i ekonomicznie, niestandardowych koncepcji systemowych we współpracy z klientem
  • Kompletne wykonanie z jednego źródła dla usprawnienia procesów
  • Własna wartość dodana w sterowaniu i automatyzacji IT

Korzyści

  • Optymalizacja procesu
  • Jednolite interfejsy użytkownika
  • Niskie koszty szkolenia
  • Szybkie wdrożenie i ukończenie systemu