Retrofit

Zrównoważona wydajność z Körber Supply Chain Automation - modernizacja od początkowej koncepcji do uruchomienia

 

Jako eksperci w zakresie modernizacji istniejących instalacji, poprawiamy wydajność istniejących struktur intralogistycznych i wdrażamy naszą koncepcję modernizacji w krótkim czasie, bez zakłóceń zachodzących w tym czasie procesów logistycznych.

W ścisłej współpracy z klientem opracowujemy optymalną, dopasowaną koncepcję systemu, zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Następująca konwersja może również odbywać się stopniowo podczas pracy.

Proponowane przez nas rozwiązania modernizacyjne zwiększają efektywność i transparentność obszaru produkcji i intralogistyki, co jednocześnie wpływa na obniżenie kosztów przedsiębiorstwa i identyfikację dodatkowych źródeł oszczędności.


Cele

 • Zwiększenie zdolności produkcyjnych
 • Usprawnienie działań
 • Wzrost wydajności i produktywności
 • Oszczędność energii i wzrost wydajności dzięki zarządzaniu energią
 • Optymalizacja kosztów jednostkowych i procesowych
 • Zastąpienie przestarzałej technologii
 • Zwiększenie lub podtrzymanie dostępności
 • Obniżenie kosztów utrzymania
 • Możliwość korzystania przez wielu klientów z systemu magazynowego
 • Ulepszona kontrola przepływu materiału, systemów zarządzania magazynem i organizacji
 • Lepsza komunikacja między systemami, takimi jak ERP i systemem zarządzania magazynem do kontroli przepływu materiałów
 • Aktualizacja dokumentacji

Korzyści

 • Kompletne przetwarzanie z jednego źródła
 • Możliwe stopniowe wdrożenie
 • Instalacja / modernizacja podczas pracy
 • Konwersja do SAP