Skrócony Czas Uruchomienia

VirtualPlant: Skracamy czas uruchomienia poprzez emulację w czasie rzeczywistym

Uruchomienie każdego rozwiązania automatyki jest delikatnym procesem, w którym sprawdzana jest perfekcyjna interakcja wszystkich komponentów i funkcji kontrolnych - i wtedy widoczne stają się ważne potencjały optymalizacji.

Emulacja czasu rzeczywistego opracowana przez nas przy pomocy VirtualPlant znacznie przyśpiesza proces uruchamiania, ponieważ VirtualPlant oferuje możliwość sprawdzenia całego procesu z zaangażowaniem wszystkich komponentów i rzeczywistym zachowaniem reakcji prawdziwego systemu. Najlepszy możliwy układ technologii przenośników został zaprojektowany przez to innowacyjne narzędzie, z włączeniem w czasie rzeczywistym, integrując istniejące i zaangażowane systemy IT i sterowania przed uruchomieniem. Minimalizuje to czas i koszty.

Dowiedz się więcej w naszej broszurze "Aberle VirtualPlant".


Zakres usług

  • Połączenie poprzez sygnały I/O rzeczywistego systemu automatyki
  • Połączenie przez rzeczywisty system magistrali obiektowej - lub przez porównywalne systemy
  • Realizacja w czasie rzeczywistym pokazuje rzeczywiste zachowanie reakcji (komunikacja w czasie rzeczywistym)
  • Przeniesienie oprogramowania automatyzacji bez modyfikacji z systemu wirtualnego do systemu rzeczywistego
  • Odtwarzanie sekwencji ruchu w wizualizacji zachowania
  • Oszczędność kosztów, dzięki znacznie krótszemu czasowi rozruchu

Zalety

  • Import danych klienta (np. Excel) podczas procesu emulacji (symulacja przechowywania i lokalizacji danych)
  • Komunikuje się ze sterownikiem SPS i emuluje wejścia i wyjścia SPS (czujniki i siłowniki)
  • Emulacja pełnego przepływu materiału w systemie (śledzenie paczek/ palet)