Wizualizacje

Wizualizacja Statusu Systemu

Zoptymalizowane działanie i monitorowanie w pełni zautomatyzowanych systemów przenośników ze statystykami i funkcjami raportowania


Interfejsem pomiędzy instalacją a operatorem jest wizualizacja procesu lub system SCADA (SCADA = kontrola nadzoru i akwizycja danych), który graficznie wyświetla bieżące stany pracy i awarie systemu, aby szybko i łatwo zlokalizować i wyeliminować usterki, co zwiększa efektywność przedsiębiorstwa.

Systemy wizualizacji mogą być tworzone na bazie Siemens WinCC, Wonderware InTouch lub systemu opracowanego wewnętrznie przez Körber Supply Chain Automation.


Korzyści:

  • Wyświetlanie graficzne bieżącego stanu pracy
  • Szybka lokalizacja usterek
  • Zwiększenie dyspozycyjności i efektywności przedsiębiorstwa
  • Zoptymalizowana integracja przepływu materiałów w zdefiniowanych cyklach produkcyjnych