Inspekcje Bezpieczeństwa +49 7131 9059-112

Kontrole Bezpieczeństwa

Wymienione testy bezpieczeństwa podlegają ustawowym kontrolom w regularnych odstępach czasu. Operator systemu jest odpowiedzialny za przeprowadzanie regularnych inspekcji.


Kontrole bezpieczeństwa

  • Coroczna inspekcja maszyn do przechowywania i wyszukiwania oraz innych zgodnie z normami Normy EN dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa z. B. Test UVV Testy półkowe DIN EN 15635
  • Przeprowadzanie pomiarów zgodnie z rozporządzeniem DGUV 3 (dawniej BGV A3)
  • Inspekcje pasów zgodnie z DGUV Artykuł 112-198 Szkolenie w zakresie ratowania wysokościowego